icon icon icon

TIÊU CHUẨN NƯỚC CẤP CHO LÒ HƠI

Đăng bởi HUỲNH ANH DUY vào lúc 01/09/2021

Lò hơi khi muốn làm việc ổn định trong thời gian dài, hay tăng tuổi thọ của lò hơi và đảm bảo cấp hơi liên tục để cung cấp phục vụ sản xuất, ngoài việc sử dụng những vật liệu chất lượng cao, thì tuổi thọ lò hơi còn phụ thuộc vào quá trình của người vận hành, kiểm soát chất lượng nước của lò. Kiểm soát chất lượng nước cùa lò hơi liên quan trực tiếp đến:

Mức độ tiêu hao nhiên liệu của lò

Độ sạch của lò 

Độ bền của thân lò

Ăn mòn bên trong các ống sinh hơi và ống góp, cáu cặn bên trong ống.Vì vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tuổi thọ của lò hơi

Có rất nhiều cô

ng trình sau khi vận hành lò trong một thời gian dài, do kiểm soát chất lượng nước không hiệu quả nên bị đóng cáu cặn, bùn trong ống, dẫn đến bít và nứt ống, nên phải thay toàn bộ hệ thống ống trong lò. Vì vậy chúng ta nên có những kế hoạch dừng lò để kiểm tra bề mặt bên trong của các ống góp và balong để đánh giá chất lượng nước sau thời gian dài vận hành để tránh tình trạng không mong muốn xảy ra 

Chỉ tiêu

Đơn vị

Trị số

Nước cấp cho nồi hơi

Hàm lượng oxy hòa tan

ppm (mg/l)

<0.007

Tổng hàm lượng các hợp chất sắc

ppm (mg/l)

<0.1

Tổng hàm lượng các hợp chất đồng

ppm(mg/l)

<0.05

Độ cứng toàn phần

ppm(mg/l)

<1.0

pH ở 25oC

-

8.3 – 10.5

Tổng cacbon hữu cơ không bay hơi

ppm(mg/l)

<10

Hàm lượng các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu lửa

ppm(mg/l)

<1

Nước bên trong lò hơi

Silica

ppm(mg/l)

<150

Tổng độ kiềm

ppm(mg/l)

<700

Độ dẫn nhiệt ở 25oC

µS/cm

7000

Tiêu chuẩn nước cấp theo TCVN 12728 - 2019

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN