icon icon icon

Human Resources Structure

Đội ngũ nhân sự của Anh Châu luôn được đào tạo bài bản, đúng chuyên ngành để phục vụ quý khách hàng tốt nhất. Cơ cấu nhân sự cũng được xây dựng rất chi tiết, đảm bảo cho việc quản lý đội ngũ cũng như chất lượng đầu ra của từng sản phẩm.

The staff of Anh Chau is well-trained, specialized in order to provide the best services to our customers. The personnel structure is precisely built to ensure the team management as well as the output quality of each product.

 

                                                                           DIRECTOR

 

                          Vice Sales Director                                            Vice Director

 

   Sales Manager   Plan Manager            Manufacturing Manager      Operation Manager     Maintenance Manager

DỰ ÁN